Behandling

AKUTFASEN


Det är vanligtvis i den här fasen de flesta börjar sin behandling. Besöken kan i den här fasen vara frekventa. Fokus är på hur det känns, så målet är att reducera eller att få bort dina symptom.


STABILISERINGSFASEN


Med mindre fokus på smärtan börjar vi det viktiga arbetet med att stabilisera din ryggradsfunktion. Fokus är på hur det fungerar. Stärkta muskler och bättre hållning minskar risken för återfall.


UNDERHÅLLSFASEN


Med en maximalt fungerande ryggrad väljer många patienter att underhålla de resultat de fått med regelbundna kontroller. Med förebyggande vård eller "Wellness" så kan tid och pengar sparas genom att man stoppar små problem från att bli stora.

Leder i ryggraden som inte rör sig som dom ska kan irritera eller ”kväva” intilliggande nerver. Kiropraktiska justeringar ger rörlighet till dessa ”låsta” leder, och minskar irritation i nervsystemet. Därefter har hälsan de bästa förutsättningarna att återvända.

Många Tekniker

Ibland används en specifik, högst exakt impuls. Eller så används ett instrument för att omsorgsfullt ge energi in i leden. Eller så används ett långsamt, konstant tryck. Flera områden kan bli justerade vid samma tillfälle, eller bara ett. Ibland hörs det ett knakande ljud.

Känns Fantastiskt

Eftersom vi litar på att justeringarna hjälper kroppen att ”rätta till” sig själv, är vi skickliga. De flesta patienter vittnar om en känsla av behag och lättnad.

När allt kommer omkring, om justeringarna inte var behagliga skulle våra patienter inte återvända till de återkommande besöken som behövs för att ”träna upp” ryggen igen.

Alla Kan Dra Nytta

Barn, Pensionärer och till och med de som har genomgått operationer i ryggraden kan bli justerade. Naturligtvis anpassas justeringarna till din storlek, ålder och ditt specifika hälsotillstånd.

Ta reda på om vi kan hjälpa dig med ditt problem.