Våra Undersökningar
 • TRADITIONELL
 • Undersökning
 • Noggrann sjukdomshistoria.
 • Utvärdering av rörlighet och annan funktion i rörelseapparaten.
 • Ortopediska tester.
 • Neurologiska tester.
 • Kiropraktiska tester.
 • SURFACE
 • Electromyography
 • Mätningen sker på ryggens hud med hjälp av elektroder (gör inte ont).
 • Mäter elektrisk aktivitet i ryggens muskulatur.
 • Utvärderar mönster av felaktig funktion.
 • TERMOGRAFISK
 • Undersökning
 • Mäter hudens temperatur utmed ryggraden.
 • Infraröd sensor används (gör inte ont).
 • Letar efter skillnader i temperatur mellan höger och vänster sida.

Din kiropraktor hämtar dig i väntrummet och tar med dig in på ett konsultationsrum, där du får berätta varför du kommit till kliniken. Kiropraktorn tar också en noggrann sjukdomshistoria där du bland annat får berätta om vad du har för eventuella besvär, -medicinering, -sjukdomar, -tidigare skador mm.

Därefter görs en grundlig kiropraktisk undersökning där man utvärderar rörlighet och annan funktion i rörelseapparaten. Vidare gör man en fullständig neurologisk och ortopedisk undersökning. Om en röntgen eller annan undersökning behövs remitterar vi dig till sådan undersökning.

På Kiropraktorakuten använder vi oss inte bara av händerna när vi undersöker, utan använder oss också av den mest moderna utrustning som finns att tillgå för kiropraktorer i dagsläget.

Vår Insigt™Millenium Subluxation Station kan hjälpa oss att hitta områden med störd nervfunktion, dokumentera och följa upp dina resultat och ge den mest korrekta behandlingen.


Målet med dessa undersökningar är att upptäcka och precisera nedsatt funktion i ryggraden; något som man inte kan se på en vanlig röntgenundersökning eller undersökning med magnetkamera. Nedsatt funktion av kotorna i ryggen kan leda till nedsatt funktion av nervsystemet. Vi mäter mängden elektricitet i musklerna (sEMG), hudtemperaturen utmed ryggraden (Termografi) och Heart Rate Variabiltiy (HRV) eller hjärtfrekvensvariabilitet.


Titta gärna på videon här nedanför som förklarar varför det är viktigt att mäta HRV:

 

Sämre funktion i din kropp

Din kropp kan fungera dåligt i flera månader, eller t.o.m. flera år, innan du känner några symptom. Eftersom symptom som regel är det sista som visar sig och det första som försvinner är det viktigt att försöka mäta hur nervsystemet fungerar, och det är därför vi använder oss av den avancerade teknologin som Insight™Millenium erbjuder.

Surface Electromyography (SEMG)

SEMG utvärderar funktionen av de muskler som stödjer ryggraden. Musklerna kontrolleras av nervsystemet. En subluxation/låsning stör nervsystemets kontroll över funktionen av ryggradens muskulatur. "The Subluxation Station" använder EMG-teknik för att mäta elektrisk aktivitet i ryggradens muskler. Områden med ovanlig spänning eller stress kan identifieras genom att mäta muskelaktiviteten. Dessutom kan förbättringarna under behandlingens gång utvärderas.

Thermografi

Denna undersökning utvärderar den delen av nervsystemet som kontrollerar dina organ, körtlar och blodkärl – det autonoma nervsystemet. Förändringar i funktionen av denna del av nervsystemet kan yttra sig som förändringar i hudtemperatur. Normal funktion i det autonoma nervsystemet är viktigt för läkande, hälsa och välbefinnande. Genom att med infraröd teknik noggrant mäta temperaturskillnader mellan höger och vänster sida av ryggraden kan man få en överblick av hur denna del av ditt nervsystem fungerar och hur det svarar på kiropraktisk vård.