Första Besöket

Vi har ansträngt oss för att skapa en lugn och harmonisk miljö där du kan ”känna dig som hemma” och samtidigt få säker och effektiv vård av hög kvalitet.

Grundlig undersökning

Du träffar din kiropraktor efter att du har fyllt i ett formulär som beskriver dig, din sjukdomshistoria och dina mål med din hälsa. Efter detta går din kiropraktor och du tillsammans igenom din sjukdomshistoria.

Om vi tror att vi kan hjälpa dig tar undersökningen vid. Vi tittar på hur du rör dig. Vi kollar dina reflexer. Dessa och andra fysiska, ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester hjälper oss att hitta de områden i ryggen som ligger bakom dina problem. Du kan lita på att våra undersökningar är grundliga och väl genomtänkta.

Avancerad teknologi

På Kiropraktorakuten använder vi oss inte bara av händerna när vi undersöker, utan använder oss också av den mest moderna utrustning som finns att tillgå för kiropraktorer i dagsläget. Vår Insigt™Millenium Subluxation Station hjälper oss att hitta områden med störd nervfunktion, dokumentera och följa upp dina resultat och ge den mest korrekta behandlingen. Du kan läsa mer om våra undersökningar här. Om ditt tillstånd kräver det behandlar vi dig redan vid första tillfället.

Vi studerar dina resultat och ger dig sedan en rapport. Vi går igenom vad vi har hittat och de slutsatser vi kommit fram till. Vi lägger därefter upp en behandlingsplan för att rätta till dina problem. Detta går vi sedan igenom vid det andra besöket.

Om jag anser att jag inte kan hjälpa dig med dina besvär så remitterar jag dig vidare till lämplig vårdinrättning.