Vanliga Besök

Efter att vi har lagt ner mycket tid vid det första och andra besöket, blir många patienter oroade över att varje besök ska vara lika långt.

För att svara på detta med ett ord; nej. Ett typiskt besök kan kräva bara några högt fokuserade minuter. Men tro för den delen inte att längden på besöket minskar dess värde. Vid det första och andra besöket har vi lagt grunden och vi kan vid de vanliga besöken snabbt avgöra vad din ryggrad och ditt nervsystem behöver, justera dig och du är på väg igen.

Liksom ett regelbundet besök på gymet, så bygger varje behandling hos oss vidare på den tidigare. Om du missar ett besök kan man tappa det moment som krävs för att få till de nödvändiga förändringarna. Vi förstår att din tid är värdefull och vi kommer att göra allt vi kan för att vara i tid och minimera avtrycket i ditt hektiska liv.