Möt Kiropraktorn
Peter Mellqvist DC BSc Chiropractic (Portsmouth University)

SÄKER VÅRD


Legitimerad av Socialstyrelsen.
Akademisk, internationellt erkänd examen.
Medlem i Legitimerad Kiropraktorers Riksorganisation.
20 års erfarenhet.

EFFEKTIV VÅRD


Traditionella kiropraktiska tekniker.
Modern undersökningsteknologi.
Effektiva individuellt anpassade träningsprogram.


SNABB VÅRD


Korta väntetider
Akuttider varje vecka.
Jag studerade till kiropraktor vid Anglo-European College of Chiropractic (Portsmouth University) och blev klar med utbildningen 1996. Efter AT-tjänstgöring i Norge arbetade jag som legitimerad kiropraktor i Karlstad (Karlstads Kiropraktorklinik) och i Norrköping (Ryggakuten).

Jag är född och uppvuxen i Linköping och driver sedan 1999 Kiropraktorakuten. Jag var tidigt aktiv inom Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR), först som ledamot av vetenskapligt råd 1997-98, ledamot av styrelsen 1998-2000 och slutligen som sekreterare av styrelsen 2000-2002.

Jag tycker om folk som är skeptiska. Många är oroliga och har farhågor över det som är nytt och okänt. Så jag har som regel att förklara allt i förväg och svara på frågor. Jag anstränger mig för att behandla alla som en familj och jag lyssnar till och respekterar det ni berättar för mig. Allt handlar om det partnerskap för bättre hälsa som vi bygger upp. Tillsammans arbetar vi för att du ska uppnå dina mål med din hälsa, oavsett om det handlar om vård för ökat välbefinnande eller för att få bort värk och/eller smärta. Och vi har goda resultat i de flesta fall.

Om du har några frågor tveka inte att ringa till oss eller skicka ett meddelande till mig.