Sample Blog

Tänk dig en JAS 39 Gripen som taxar ut på startbanan för att lyfta. Efter att piloten fått klartecken för att starta tar det bara några sekunder innan planet går så fort att vingens unika form gör så att lyftkraft skapas och planet lyfter från marken.

Tänk dig en JAS 39 Gripen som taxar ut på startbanan för att lyfta. Efter att piloten fått klartecken för att starta tar det bara några sekunder innan planet går så fort att vingens unika form gör så att lyftkraft skapas och planet lyfter från marken. Detta kräver stora mängder energi. Bränsleåtgången under de första minuterna av flygningen är enorm. När flyghöjden har uppnåtts krävs det väldigt lite bränsle för att hålla den rätta hastigheten.

Precis som vid kiropraktorbehandling.

I början används väldigt mycket energi. Det är tätt mellan besöken på kliniken. Målet är att skapa tillräckligt med moment för att förändra de mönster i ryggraden som har gett upphov till de symptom som har fått patienten att uppsöka kliniken. Så, när symptomen börjar minska, krävs det oftast mindre frekventa besök för att underhålla förbättringen och ”lära om” ryggen igen.

När man känner sig bättre är det frestande att ”hoppa av” för många patienter. Detta gör dem mer mottagliga för återfall. Vilket återigen kommer att kräva stora mängder bränsle. Vilket återigen tar dem upp mot en komfortabel flyghöjd. Vilket leder till att de avslutar behandlingen igen. Vilket, ja, du har säkert förstått idén.