Skip to main content

Behandla symtomen eller den underliggande orsaken?

Din nacke är den mest sårbara delen av din ryggrad. Den bär inte bara upp ditt huvud som väger 5-6 kg och ser till så att du kan vrida på huvudet, utan nacken måste också se till så att nervimpulserna från hjärnan till huvudet, ansiktet, händerna och resten av kroppen kan flöda fritt. Videon nedanför förklarar hur det hela hänger ihop:


Olika orsaker till nacksmärta

Förutom obehag och irritation, är smärta i nacken ett tecken på att något är fel.

En av de vanligaste orsakerna till smärta i nacken är funktionella störningar i ryggraden orsakade av låsningar. När en kota i nacken eller ryggen tappar sin normala rörlighet och irriterar intilliggande nerver kallar kiropraktorer detta för en subluxation. Detta resulterar i smärta när problemet blir tillräckligt stort. Dessa låsningar kan uppkomma av fysisk överbelastning (t.ex. whiplash, datorarbete), psykisk överbelastning (stress) eller kemisk överbelastning (koffein, nikotin etc.), alla olika typer av stress som vi utsätts för dagligen.

Fysisk belastning kan orsaka smärta i nacken

En grundlig undersökning kan avslöja den troliga orsaken och antyda det bästa tillvägagångssättet för att få bort problemet.

Många aktiviteter i vardagen kan ge smärta i nacken, så som att titta på TV, använda telefon eller iPad, läsa en bok eller somna i TV-soffan. Den resulterande smärtan kan försvinna av sig självt, speciellt när man slutar med den aktivitet som har orsakat den. När den inte gör det kan ett mer allvarligt underliggande problem finnas.

Och även psykisk belastning

En vanlig orsak till subluxationer och därmed smärta i nacken är stress. Ett projekt som ska vara klart, man tar på sig för mycket, jobbet, familjen, ekonomiska åtaganden…. Vi är alla känsliga för vår kropps undermedvetna reaktion till andra människor och omständigheter. Detta kan leda till smärta i nacken. Om vår svagaste länk är nacken kommer stress att få sitt uttryck där. Kiropraktik kan inte minska mängden stress i ditt liv, men kan hjälpa dig att bättre hantera och tolerera stress. Utan mediciner eller operationer!

Ta reda på om vi kan hjälpa dig med dina problem.

Vanliga Frågor om Nacksmärta


Kommer ni att justera nacken?

Om ditt problem är orsakat av onormal rörlighet av kotorna i nacken, kan justeringar av nacken vara effektiv. Det finns många sätt att justera nacken på, och din kiropraktor har blivit en erfaren mästare. Åratal av utövande gör dessa justeringar säkra och effektiva. Mycket säkrare än vanlig magnecyl eller muskelavslappnande mediciner!

Varför undersökte kiropraktorn min ländrygg?

Många patienter blir förvånade att kiropraktorn också undersöker områden där man inte har ont. Smärta i nacken kan i vissa fall vara kompensationer för andra problem i fötterna, knäna, höfterna och ländryggen. Din kiropraktor ser dig som en hel person, inte som en samling delar.

Hur många behandlingar krävs det?

Vissa patienter märker en förbättring snabbt. För andra tar det längre tid innan de märker någon skillnad, ibland flera veckor eller t.o.m. månader av behandling. Om du har haft ont under flera år kan det ta lång tid innan du känner dig bättre. Vi kommer att följa upp dina resultat över tid och ändra våra rekommendationer om det skulle vara nödvändigt.

Vad händer om ni inte kan hjälpa mig?

Om vi inte kan hitta orsaken till dina problem eller rätta till problemet, kommer vi att skicka dig vidare till andra experter som kanske kan hjälpa dig istället. Din hälsa och att du blir nöjd är det som är viktigast.

Hur fungerar kiropraktik?

Kiropraktik fungerar därför att du är en självläkande och självreglerande organism som kontrolleras av ditt nervsystem. Millioner av instruktioner flödar frän din hjärna, genom din ryggrad, och ut till varje organ och vävnad i din kropp. Signaler som skickas tillbaka till hjärnan bekräftar att din kropp fungerar som den ska. Nedsatt rörlighet av kotorna i ryggraden kan störa denna kommunikation genom att irritera nerverna mellan kotorna, och leda till nedsatt funktion i din kropp. Specifika justeringar av kotorna kan förbättra denna kommunikation och hälsa återvänder ofta när nervsystemet kan kommunicera effektivt med resten av kroppen.

Behöver jag en remiss till röntgen?

Röntgenbilder och andra undersökningar (t.ex. magnetkamera) kan vara värdefulla. Bilder på din ryggrad kan, speciellt efter en skada, bekräfta andra undersökningsfynd, och ge dig en mer precis behandling. Din kiropraktor vet om vi behöver remittera dig till röntgen efter den första konsultationen.

Kontakt

Kiropraktorakuten
Hospitalstorget 2A
582 27 Linköping
+46 (0) 13 104300

Vill du veta mer eller boka tid?

Vi ser fram emot
att höra från dig!