Skip to main content

Diskarna är en speciell typ av broskskiva som binder samman och fungerar som en stötdämpare mellan de 24 kotorna i ryggraden. Varje disk sitter fast i kotan över och under. Detta ger ett lagom mellanrum för nervrötterna som kommer ut mellan kotorna. En disk kan bli tunnare, bukta ut, tränga ut (diskbråck) och de kan bli kilformade. Kiropraktisk behandling kan vara effektiv när man har diskbråck.

Varje disk består av en mjukare kärna med ett tandkrämsliknande material och en yttre "ring" bestående av en speciell typ av fibrer. Friska diskar ger dig flexibilitet, så att du kan böja och vända dig. Det är genom denna pumpande rörelse som diskarna får sin näring. När kotorna tappar sin normala rörlighet (låsning) reagerar diskarna genom att forma sig som en kil. Detta är det första tecknet på en skadad disk. Detta kan irritera eller trycka på intilliggande nerver, utan att man nödvändigtvis känner någon smärta ännu. Även innan klara symptom uppkommer kan kiropraktisk behandling vara effektiv.

Diskutbuktning

En disk kan också bukta ut (diskutbuktning), ungefär som en blåsa när man har ett skavsår. När den mjuka kärnan i disken pressas ihop trycks den utåt där diskens kant är som svagast. Denna felställning kan ge klara symptom (t.ex. ischias) när intilliggande nerver påverkas. Musklerna i ryggen drar ihop sig för att skydda området. Det är vetenskapligt dokumenterat att kiropraktisk behandling kan vara effektiv.

Diskbråck

Den mest extrema formen av skada en disk kan råka ut för är när det bildas ett diskbråck. Då läcker det mjuka materialet som finns inuti disken ut i intilliggande vävnad. När disken tappar sin dämpningsfunktion gör det ofta ont att röra sig. Det kan sluta med operation som ett försök att dämpa symptomen.

Om man låter låsningar finnas för länge i ryggen kan detta göra så att diskarna blir mer sårbara och skadas lättare och det kan leda till ett diskbråck. Patienter som kommer till oss säger ofta: "Jag gjorde ingenting" eller "Jag böjde mig bara för att knyta skorna".

Ta reda på om vi kan hjälpa dig!

Vanliga Frågor om Diskbråck


Hur kan kiropraktik hjälpa vid diskbråck?

Syftet med kiropraktik är att hitta och rätta till områden i ryggen som hindrar nervsystemet från att styra din kropp. Eftersom diskarna sitter så nära ryggmärgen och nerverna mellan kotorna, är det ganska vanligt att vi som kiropraktorer träffar på fall där diskarna är orsaken till smärta. Kiropraktiska behandlingar hjälper till att återställa normal rörlighet av kotorna i ryggen och göra så att nervsystemet fungerar bättre. Om man tar hand om problemet i tid kan diskarna återfå sin normala storlek och form genom att rörligheten av kotorna blir normal.

Är inte problem med diskarna normalt när man blir äldre?

Nej. Bara för att det är vanligt så är det inte normalt. Många diskproblem är ett resultat av åratal av nonchalerande och ger ingen smärta förrän slitageprocessen är långt gången. Likväl finns det många äldre patienter som har hållit sin ryggrad i form hela livet, och som njuter av god livskvalitet.

Jag gjorde ingenting, så hur kan jag ha diskbråck eller problem med diskarna?

Detta hör vi ofta. Eftersom vår kropp är så anpassningsbar, kan vi ofta klara av att kompensera för olika typer av belastning under flera år. Slutligen, när bägaren blir full av den sista droppen, när vi vänder oss eller böjer oss ned konstigt, så ger ryggen till slut upp och vi får ont.

Vad händer om ni inte kan hjälpa mig?

Om vi inte kan hitta orsaken till dina problem eller rätta till problemet, kommer vi att skicka dig vidare till andra experter som kanske kan hjälpa dig istället. Din hälsa och att du blir nöjd är det som är viktigast.

Hur fungerar kiropraktik?

Kiropraktik fungerar därför att du är en självläkande och självreglerande organism som kontrolleras av ditt nervsystem. Millioner av instruktioner flödar frän din hjärna, genom din ryggrad, och ut till varje organ och vävnad i din kropp. Signaler som skickas tillbaka till hjärnan bekräftar att din kropp fungerar som den ska. Nedsatt rörlighet av kotorna i ryggraden kan störa denna kommunikation genom att irritera nerverna mellan kotorna, och leda till nedsatt funktion i din kropp. Specifika justeringar av kotorna kan förbättra denna kommunikation och hälsa återvänder ofta när nervsystemet kan kommunicera effektivt med resten av kroppen.

Behöver jag en remiss till röntgen?

Röntgenbilder och andra undersökningar (t.ex. magnetkamera) kan vara värdefulla. Bilder på din ryggrad kan, speciellt efter en skada, bekräfta andra undersökningsfynd, och ge dig en mer precis behandling. Din kiropraktor vet om vi behöver remittera dig till röntgen efter den första konsultationen.

Kontakt

Kiropraktorakuten
Hospitalstorget 2A
582 27 Linköping
+46 (0) 13 104300

Vill du veta mer eller boka tid?

Vi ser fram emot
att höra från dig!