Skip to main content

Den mest moderna utrustningen!

Vi kombinerar traditionella kiropraktiska tekniker med den modernaste utrustningen och undersökningsteknologin som finns

Känn dig som hemma!

Om du någon gång har varit på ett socialt evenemang där du inte känner någon, vet du hur obekväm man kan känna sig.

Vårt mål är att eliminera varje spår av betänklighet du kan tänkas ha och få dig att känna dig som hemma.

Inga överraskningar!

Eftersom kiropraktisk behandling innebär en serie av behandlingar, där varje ny behandling bygger vidare på den tidigare, är det viktigt att ditt förtroende för oss kan ”löpa linan ut”. Vi har förstått att det bästa sättet att uppnå detta på är att förklara allting i förväg. Inga överraskningar!

Ju mer du förstår vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det, desto bättre resultat kommer du att ha av din behandling. Så enkelt är det. Så, ta reda på mer här på vår hemsida. Rota runt. Lär känna oss och kontakta oss gärna, så att vi kan lära känna dig.

Första besöket
För att ta reda på om vi kan hjälpa dig ställer vi frågor, lyssnar och undersöker.
Andra besöket
Vi ger dig en rapport över vad vi hittat och svarar på alla dina frågor.
Vanliga besök
Ett typiskt vanligt besök är kortare, men är lika viktigt.

Första Besöket

Vi har ansträngt oss för att skapa en lugn och harmonisk miljö där du kan ”känna dig som hemma” och samtidigt få säker och effektiv vård av hög kvalitet.

Grundlig undersökning

Du träffar din kiropraktor efter att du har fyllt i ett formulär som beskriver dig, din sjukdomshistoria och dina mål med din hälsa. Efter detta går din kiropraktor och du tillsammans igenom din sjukdomshistoria.

Om vi tror att vi kan hjälpa dig tar undersökningen vid. Vi tittar på hur du rör dig. Vi kollar dina reflexer. Dessa och andra fysiska, ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester hjälper oss att hitta de områden i ryggen som ligger bakom dina problem. Du kan lita på att våra undersökningar är grundliga och väl genomtänkta.

Avancerad teknologi

På Kiropraktorakuten använder vi oss inte bara av händerna när vi undersöker, utan använder oss också av den mest moderna utrustning som finns att tillgå för kiropraktorer i dagsläget. Vår Insigt™Millenium Subluxation Station hjälper oss att hitta områden med störd nervfunktion, dokumentera och följa upp dina resultat och ge den mest korrekta behandlingen.  Om ditt tillstånd kräver det behandlar vi dig redan vid första tillfället.

Vi studerar dina resultat och ger dig sedan en rapport. Vi går igenom vad vi har hittat och de slutsatser vi kommit fram till. Vi lägger därefter upp en behandlingsplan för att rätta till dina problem. Detta går vi sedan igenom vid det andra besöket.

Om jag anser att jag inte kan hjälpa dig med dina besvär så remitterar jag dig vidare till lämplig vårdinrättning.

Andra Besöket

Vid det andra besöket förklarar vi vad vi har hittat och hur vi kan hjälpa dig. Efter att vi har studerat din sjukdomshistoria och korrelerat våra undersökningsfynd, kommer vi att ge rekommendationer som är till för att du ska kunna återfå din hälsa och sedan hålla dig frisk. Vi kallar detta för en fyndrapport.

Detta görs vanligtvis vid det andra besöket. Detta uppfyller flera mål:

  • Minskar längden på det första besöket
  • Ger oss tid att korrelera våra fynd
  • Undviker att belasta dig med för mycket information

Det händer att vi gör undantag; det beror helt enkelt på din unika situation. Det andra besöket ger svar på de fyra vanligaste frågorna våra patienter har:

  1. Vad är felet?
  2. Kan vi hjälpa dig?
  3. Hur lång tid kommer det att ta?
  4. Hur mycket kommer det att kosta?

Vanliga Besök

Med en plan i handen kan behandlingen ta vid. Dina vanliga besök vid Kiropraktorakuten kommer inte att ta lika lång tid som de två första.

Efter att vi har lagt ner mycket tid vid det första och andra besöket, blir många patienter oroade över att varje besök ska vara lika långt.

För att svara på detta med ett ord; nej. Ett typiskt besök kan kräva bara några högt fokuserade minuter. Men tro för den delen inte att längden på besöket minskar dess värde. Vid det första och andra besöket har vi lagt grunden och vi kan vid de vanliga besöken snabbt avgöra vad din ryggrad och ditt nervsystem behöver, justera dig och du är på väg igen.

Liksom ett regelbundet besök på gymet, så bygger varje behandling hos oss vidare på den tidigare. Om du missar ett besök kan man tappa det moment som krävs för att få till de nödvändiga förändringarna. Vi förstår att din tid är värdefull och vi kommer att göra allt vi kan för att vara i tid och minimera avtrycket i ditt hektiska liv.

Termografi

Denna undersökning utvärderar den delen av nervsystemet som kontrollerar dina organ, körtlar och blodkärl – det autonoma nervsystemet.

sEMG

Utvärderar funktionen av de muskler som stödjer ryggraden. Områden med ovanlig spänning eller stress kan identifieras genom att mäta muskelaktiviteten.

HRV

Vi mäter förändringar i din hjärtfrekvens över tid. Ett bra HRV värde är ett högt värde, och tros vara kopplat till ett friskt hjärta och en frisk kropp.

Våra Undersökningar

På Kiropraktorakuten använder vi oss inte bara av händerna när vi undersöker, utan använder oss också av den mest moderna utrustning som finns att tillgå för kiropraktorer i dagsläget.

Vår Insigt™Millenium Subluxation Station kan hjälpa oss att hitta områden med störd nervfunktion, dokumentera och följa upp dina resultat och ge den mest korrekta behandlingen.


Målet med dessa undersökningar är att upptäcka och precisera nedsatt funktion i ryggraden; något som man inte kan se på en vanlig röntgenundersökning eller undersökning med magnetkamera. Nedsatt funktion av kotorna i ryggen kan leda till nedsatt funktion av nervsystemet. Vi mäter mängden elektricitet i musklerna (sEMG), hudtemperaturen utmed ryggraden (Termografi) och Heart Rate Variabiltiy (HRV) eller hjärtfrekvensvariabilitet.


Titta gärna på videon här nedanför som förklarar varför det är viktigt att mäta HRV:

 

Sämre funktion i din kropp

Din kropp kan fungera dåligt i flera månader, eller t.o.m. flera år, innan du känner några symptom. Eftersom symptom som regel är det sista som visar sig och det första som försvinner är det viktigt att försöka mäta hur nervsystemet fungerar, och det är därför vi använder oss av den avancerade teknologin som Insight™Millenium erbjuder.

Surface Electromyography (SEMG)

SEMG utvärderar funktionen av de muskler som stödjer ryggraden. Musklerna kontrolleras av nervsystemet. En subluxation/låsning stör nervsystemets kontroll över funktionen av ryggradens muskulatur. "The Subluxation Station" använder EMG-teknik för att mäta elektrisk aktivitet i ryggradens muskler. Områden med ovanlig spänning eller stress kan identifieras genom att mäta muskelaktiviteten. Dessutom kan förbättringarna under behandlingens gång utvärderas.

Thermografi

Denna undersökning utvärderar den delen av nervsystemet som kontrollerar dina organ, körtlar och blodkärl – det autonoma nervsystemet. Förändringar i funktionen av denna del av nervsystemet kan yttra sig som förändringar i hudtemperatur. Normal funktion i det autonoma nervsystemet är viktigt för läkande, hälsa och välbefinnande. Genom att med infraröd teknik noggrant mäta temperaturskillnader mellan höger och vänster sida av ryggraden kan man få en överblick av hur denna del av ditt nervsystem fungerar och hur det svarar på kiropraktisk vård.

Termografi

Vi letar på djupet!

Denna undersökning utvärderar den delen av nervsystemet som kontrollerar dina organ, körtlar och blodkärl – det autonoma nervsystemet. Förändringar i funktionen av denna del av nervsystemet kan yttra sig som förändringar i hudtemperatur. Normal funktion i det autonoma nervsystemet är viktigt för läkande, hälsa och välbefinnande. Genom att med infraröd teknik noggrant mäta temperaturskillnader mellan höger och vänster sida av ryggraden kan man få en överblick av hur denna del av ditt nervsystem fungerar och hur det svarar på kiropraktisk vård.
sEMG

Vi letar på djupet!

SEMG utvärderar funktionen av de muskler som stödjer ryggraden. Områden med ovanlig spänning eller stress kan identifieras genom att mäta muskelaktiviteten. Dessutom kan förbättringarna under behandlingens gång utvärderas.
HRV

Vi letar på djupet!

Din hjärna kontrollerar hela tiden vad som händer i din kropp, coh den reagerar på förändringar i din kropp genom att öka eller minska hjärtfrekvensen. Dessa förändringar går att mäta, och kallas "Heart Rate Varibility", eller HRV. Ett bra HRV-värde är ett högt värde, och tros indikera ett hälsosamt hjärta och en hälsosam kropp.