Om Oss
Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa människor att bli av med smärta och uppnå en bättre livskvalitet!

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT


Vår klinik har en stor andel nöjda patienter mycket beroende på att vi förklarar allt i förväg.

VÅRD FÖR LINDRING


Många som kommer till oss har ett mål: att bli av med sin smärta eller andra symptom. Snabbt!

ÖKAT VÄLBEFINNANDE


Vi motiverar våra patienter att uppnå den högsta nivån av hälsa som är möjlig.

Vårt tillvägagångssätt

Vi har gett Linköping kiropraktisk vård av hög kvalitet sedan 1999. Vårt tillvägagångssätt är enkelt.

Vi kommer att berätta vad vi hittar när vi undersöker dig, vad vi kan göra för att hjälpa, hur lång tid det kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Vår klinik har en stor andel nöjda patienter mycket beroende på att vi förklarar allt i förväg. Vi är övertygade om att vår hälsa är det viktigaste vi har. Vi träffar vanligtvis människor när de har ont eller känner av något annat symptom, men vi arbetar också förebyggande.

Vård för lindring.

Många som kommer till oss har ett mål: att bli av med sina symptom. Snabbt! För att det ska bli verklighet måste vi göra följande:

  • Hitta orsaken till de symptom man söker för.
  • Förklara vad vi har hittat, hur lång tid det kommer att ta innan man känner sig bättre och hur mycket det kommer att kosta.
  • Ge förslag på hur man som patient kan bli delaktig i sin behandling.
  • Förklara att vård för ökat välbefinnande är fördelaktigt.

Vård för ökat välbefinnande.

Vi motiverar våra patienter att uppnå den högsta nivån av hälsa som är möjlig. Vi hoppas att alla som kommer till oss ska överge det synsätt som samhället har inpräntat i oss, d.v.s. känner man inga symptom så är man frisk (vänta på symptom och sedan agera), och istället förebygga besvär innan symptom uppkommer.

Det är alltid upp till dig

Oavsett vilka mål du har med din hälsa är det du som bestämmer. Det är din kropp, din hälsa och din framtid. Vårt jobb är att ge dig bästa möjliga kiropraktisk vård, och det är upp till dig att bestämma hur länge du drar nytta av den.