Skip to main content

Kan ni få den att försvinna?

Det finns många olika typer av huvudvärk och många olika orsaker. Oavsett orsaken till huvudvärken vill man att den ska försvinna. Fort!

Videon här nedanför går igenom de vanligaste orsakerna:


 

Är värktabletter en lösning?

Många använder värktabletter för att dämpa symptomen. Det är delvis förståligt då vi ständigt utsätts för reklam i TV för olika typer av värktabletter. Och reklamen lönar sig då många har huvudvärk som en del av sin vardag. Värktabletter kan tillfälligt ta bort dessa varningssignaler, men de rättar inte till orsaken till huvudvärken och de kan ge allvarliga biverkningar, t.o.m. receptfria värktabletter har skördat sina offer.

En vanlig orsak

Eftersom huvudvärk är så vanligt tror vissa att det är normalt, med de är i själva verket ett tecken på att något är fel.

En vanlig orsak till huvudvärk är låsningar eller nedsatt funktion i nacken och ryggen. När kotorna i ryggen och nacken tappar sin normala rörlighet kan känsliga nerver och blodkärl till huvudet bli påverkade och det kan ge upphov till huvudvärk.

Behandling

Många upplever en förbättring med kiropraktisk behandling. Om en grundlig undersökning visar nedsatt rörlighet i nacken eller onormala kurvor i nacken och ryggen ska man överväga kiropraktisk behandling. Vissa patienter upplever en förbättring nästan direkt. Andra upplever att det kan ta veckor eller ibland månader innan man känner sig bättre. Varje patient blir bättre i sin egen takt.

Ta reda på om vi kan hjälpa dig med din huvudvärk!

Vanliga Frågor om Huvudvärk


Beror huvudvärk alltid på problem i nacken och ryggen?

Inte nödvändigtvis. De tre vanligaste orsakerna är fysisk belastning, psykisk belastning (t.ex. stress) och kemisk belastning (t.ex. kaffe). Ibland samverkar dessa faktorer. Din kiropraktor undersöker dig grundligt, vilket hjälper oss att identifiera den troliga orsaken.

Jag har fått höra att jag inbillar mig?

Smärtan du känner är verklig. Och psykiska orsaker till smärta är ganska vanligt. Dock är detta en vanlig "diagnos" när man har uteslutit allt annat och inte vet vad man ska göra mer. I dessa fall kan man ofta hitta problem med ryggen och nacken som inte har blivit upptäckta tidigare. En grundlig undersökning hjälper kiropraktorn att hitta orsaken.

Hur många behandlingar krävs det?

Vissa patienter märker en förbättring snabbt. För andra tar det längre tid innan de märker någon skillnad, ibland flera veckor eller t.o.m. månader av behandling. Om du har haft ont under flera år kan det ta lång tid innan du känner dig bättre. Vi kommer att följa upp dina resultat över tid och ändra våra rekommendationer om det skulle vara nödvändigt.

Vad händer om ni inte kan hjälpa mig?

Om vi inte kan hitta orsaken till dina problem eller rätta till problemet, kommer vi att skicka dig vidare till andra experter som kanske kan hjälpa dig istället. Din hälsa och att du blir nöjd är det som är viktigast.

Hur fungerar kiropraktik?

Kiropraktik fungerar därför att du är en självläkande och självreglerande organism som kontrolleras av ditt nervsystem. Millioner av instruktioner flödar frän din hjärna, genom din ryggrad, och ut till varje organ och vävnad i din kropp. Signaler som skickas tillbaka till hjärnan bekräftar att din kropp fungerar som den ska. Nedsatt rörlighet av kotorna i ryggraden kan störa denna kommunikation genom att irritera nerverna mellan kotorna, och leda till nedsatt funktion i din kropp. Specifika justeringar av kotorna kan förbättra denna kommunikation och hälsa återvänder ofta när nervsystemet kan kommunicera effektivt med resten av kroppen.

Kontakt

Kiropraktorakuten
Hospitalstorget 2A
582 27 Linköping
+46 (0) 13 104300

Vill du veta mer eller boka tid?

Vi ser fram emot
att höra från dig!