Skip to main content

Ischias - det är väl smärta i benet?

Ischias nerven är den största (och längsta) nerven i kroppen, och ischias nerven har en diameter som i storlek motsvarar en tumme. Ischias nerven löper på baksidan av varje ben. När ischias nerven blir irriterad eller påverkad av inflammation i närliggande vävnader, kallas detta ischias.

Smärta som strålar från ryggen eller höften ner mot benet kallas allmänt för ischias, men få människor känner till att det finns både det vi kallar äkta ischias och falsk ischias. Även om olika smärtor kan likna varandra, kan orsaken vara helt annorlunda, och därmed är också prognosen och behandlingsmetoden varierande.

Vad är äkta ischias?

Orsaken till ischias är alltid irritation och inflammation av ischias nerverna. Ischias nerven bildas av fyra eller fem nerver som går samman nedanför korsbenet och löper ner på baksidan av benet och vidare ner till foten. Alla nervsignaler till och från nedre delen av kroppen går via ischias nerven. När en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, buktar disken ut (diskutbuktning) eller en del av det mjuka materialet inuti disken tränger ut (diskbråck), och irriterar eller trycker på nerverna som bildar ischias nerven. Trycket eller irritationen gör att nerven svullnar upp och det uppstår typiska ischias smärtor, vilka strålar ut via sätet, på utsidan eller baksidan av låret, vaden och ibland ner i foten. Det gör då ont att stödja på benet, man har svårt att gå och nattsömnen blir lidande. Utan åtgärder orsakar fortsatt tryck eller irritation på ischias nerven muskelsvaghet av lår- och vadmuskulaturen, känselbortfall eller domningar samt nedsatta reflexer. Med tiden orsakar försvagade muskler i foten s.k. droppfot, då man inte orkar lyta tårna ordentligt. Detta påverkar i sin tur hur vi går.

Tidigare behandlades ischias orsakad av diskproblem med mediciner, sjukgymnastik och operationer. Forskning har visat att kiropraktisk behandling av ischias kan vara effektivare och säkrare. Kiropraktorer använder kontrollerade tryck för att ta bort irritationen på ischias nerven. Dessa justeringar kan vara ett effektivt sätt att minska smärtan. Det är viktigt att en kiropraktor undersöker och diagnostiserar besvären för att bedöma hur allvarligt problemet är. Om vi bedömer att din ischias inte kan behandlas av en kiropraktor skickas patienten vidare till rätt instans.

Vad är falsk ischias?

Orsaken till smärtor i rygg, höft och lår är oftast inte relaterade till en skadad disk. Din kiropraktor kan avgöra om en disk är skadad och därmed utesluta äkta ischias. Falsk ischias är mycket vanligare, och den vanligaste orsaken till denna typ av ischias är en subluxation, d.v.s. en kota i ryggen som har tappat sin normala rörlighet och irriterar ischias nerven (man brukar säga att nerven hamnar i kläm). Symptomen på falsk ischias kommer ofta periodvis. Man kan vara helt besvärsfri en tid för att sedan få återfall. Symptomen är borta tillfälligt men problemet blir gradvis sämre.

En del patienter vet orsaken till det onda eller vid vilka tillfällen ischias besvären utlöses. Det kan t.ex. vara då de var ute och krattade eller satt länge och körde bil. Andra har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor. Oavsett orsak eller verkan, kan din kiropraktor bedöma varifrån din ischias uppstått och behandla därefter. Vänta inte för länge med att söka hjälp, då skadan oftast blir värre utan åtgärder.


Vanliga Frågor om Ischias

Hur får man ischias?
Ibland är det lätt att härleda problem med ryggraden till en specifik händelse som efter en bilolycka t.ex. Men ischias är ofta ett resultat av problem som gradvis byggs upp. Dålig hållning, svaga muskler, övervikt eller sittande arbetsställning under flera år ligger bakom. Sen helt plötsligt så får man ont av något trivialt, som att böja sig ner för att knyta skorna. Slitage i ryggraden kan vara en annan orsak. Både problem med diskarna och utväxter av ben på kotorna p.g.a. slitage kan göra det trängt för nerverna i ryggraden och leda till ischias.
Kan kiropraktik bota ischias?
Faktiskt så botar kiropraktik inget! Det är det bara din kropp som kan göra. Kiropraktik tacklar ischias (och andra problem med hälsan) genom att få ryggraden att fungera som den ska, minska nervirritation och återställa din kropps förmåga att läka sig själv.
Hur många behandlingar krävs det?
Vissa patienter märker en förbättring snabbt av sina ischiasbesvär. För andra tar det längre tid innan de märker någon skillnad, ibland flera veckor eller t.o.m. månader av behandling. Om du har haft ont i benet under flera år kan det ta lång tid innan du känner dig bättre. Vi kommer att följa upp dina resultat över tid och ändra våra rekommendationer om det skulle vara nödvändigt.
Tänk om jag inte kan komma ihåg varför jag fått ischias?
Detta är vanligt. Vår kropp är anpassningsbar. Vi kan oftast anpassa oss till olika typer av belastningar under många år utan att få några symtom. Sedan blir bägaren till slut full även av små droppar, och vi dukar under av all uppbyggd belastning och får ont. Så det gör inget om du inte vet vad som gjorde att du fick ont, vi hittar orsaken till dina besvär ändå.

Kontakt

Kiropraktorakuten
Hospitalstorget 2A 582 27 Linköping
+46 (0) 13 104300

Vill du veta mer eller boka tid?

Vi ser fram emot
att höra från dig!