Höftproblem

Har du ont i höften?

Höftlederna tillhör de större lederna i vår kropp och mycket av kroppens tyngd vilar på dessa två leder. Tillsammans med bäckenet och korsbenet bildar höftlederna grunden för resten av ryggraden. Nästan allt vi gör innebär belastning på höftlederna och det är därför viktigt att förstå deras funktion och veta hur vi kan agera när problem uppstår.

Vad är orsakerna till höftproblem?

Problem med höfterna är tyvärr en vanlig åkomma. Det finns dock flera olika orsaker till höftproblem. Inte alla höftbesvär är orsakade av förslitning i höftleden. En kiropraktor utför en noggrann undersökning av höftlederna samt muskler och leder i området för att ställa en diagnos innan behandling kan påbörjas. Ibland kan det vara svårt att skilja på höftledsproblem och besvär från andra delar i området, t.ex. bäckenet, och då kan en röntgenundersökning vara till hjälp.

Höftledsförslitning (coxarthros)

Slitage i höftleden är en av de vanligaste ledsjukdomarna i västvärlden. Den drabbar lika många kvinnor som män och risken ökar med ökad ålder. Den börjar i ledbrosket och med långsam utveckling tunnas ledbrosket ut och blir mer ojämnt. Symptomen på artros i höftleden är smärta och stelhet, samt försämrad rörlighet. Till slut är brosket helt borta och ben slits mot ben. Att hitta ett smärtfritt läge blir allt svårare och all belastning ökar smärtan. I slutstadiet berörs ledens alla vävnader. Blir smärtan så svår att den börjar påverka ens vardagsliv, är operation ofta det enda alternativet, och leden ersätts med en protes.

Andra orsaker till smärta i höften

Inte alla höftbesvär kommer från själva höftleden. Det kan upplevas så, men undersökning visar något annat. Det är mycket vanligt att besvär från leder och muskler i rygg och bäcken ger smärtor och stelhet i området runt höftlederna. Även felställning i fötterna kan ge upphov till inflammationer i muskler och leder i området kring höften. Sneda fötter ökar med tiden risken för förslitningar i höfter och rygg. Smärta som strålar från höften mot låret kan också vara s.k. falsk ischias.