Skip to main content

Är jag ett kiropraktiskt russin?

Är jag ett kiropraktiskt russin??

En del av kiropraktikens belackare anklagar kiropraktorerna för att ”ta russinen i kakan”. Med detta menar de sannolikt att kiropraktorer endast behandlar ”enkla fall” och ”patienter som lätt blir bra”.

Uttalanden som dessa beror i bästa fall på belackarens otrygghet i sin egen roll och i sämsta fall på okunskap. Okunskap kan man råda bot på!

Av de patienter kiropraktorer behandlar blir de flesta mycket bättre eller upplever sig själva som återställda. Många patienter som söker kiropraktorer har redan prövat den offentligt finansierade vården med läkare och sjukgymnast i olika kombinationer. De som därmed uppsöker kiropraktorer har ofta provat annat före. Av dessa "misslyckanden" får kiropraktorer merparten bättre.

Ryggbesvär är nästan uteslutande komplicerade problem som kräver noggranna undersökningar och ofta omfattande åtgärder. Detta gäller i synnerhet om man har för avsikt att i grunden få patienten att fungera bättre långsiktigt.

Patienter som besöker kiropraktorer är bland annat; unga, gamla, politiker, de med långvariga besvär, vårdbiträden, invandrare, barn, fattiga, rika, dagisfröknar, direktörer, arbetslösa, ingenjörer, elitidrottare, överviktiga, lovande golftalanger i ung ålder, de med nackspärr, rullstolsbundna, de som vill förebygga besvär, krigsskadade, obstinata tonåringar, sjömän, whiplashpatienter, allergiker, lärare, sjukgymnaster, de med medfödda ryggproblem, de med proteser, läkare, ishockeyspelare på elitnivå, bönder, poliser, konsulter, receptionister, poliodrabbade, stressade föräldrar i karriären, doktorander, industriarbetare, de som väntar på operation, stridspiloter, chaufförer, egna företagare, de med magbesvär, trafikskadade, de med högt blodtryck, rörelsehindrade, studerande, de med huvudvärk, skådespelare, reumatiker, fängelsekunder, heltidsarbetande ensamstående mammor i offentlig sektor och förmögna grevar i Näringslivet. Det finns tiotusentals olika typer av patienter men de har alla det gemensamt att de har unika problem som oftast bekymrar dem eller deras närstående.

Har du en ryggrad och ett nervsystem så är du ett ”kiropraktiskt russin”!

Author

Super User

Vi hjälper dig till ett
liv i rörelse!