Skip to main content

Informationen på denna webplats är endast publicerad i utbildningssyfte. Det är inte tänkt att ersätta professionella råd av alla slag. Kiropraktorakuten i Linköping AB tar inget personligt ansvar för användandet eller spridning av materialet på denna webplats. Det är endast till för spridning av kunskap och information. Kiropraktorakuten i Linköping AB uppmuntrar Er till fatta beslut om Er hälsa baserat på vetenskap och tillsammans med medicinsk personal. Tveka inte att kontakta oss direkt för professionella råd. Ingen del av denna webplats får reproduceras eller spridas vidare utan skriftligt medgivande från Kiropraktorakuten i Linköping AB.

The information on this website is provided for educational purposes only. It is not intended as a substitute for professional advice of any kind. Kiropraktorakuten i Linköping AB assumes no responsibility for the use or misuse of the material on this website. It is intended as a sharing of knowledge and information only. Kiropraktorakuten i Linköping AB encourages You to make Your own health care decisions based upon research and in part with a qualified health care professional. Do not hesitate to contact us directly for proffesional advise. No part of this publication can be reproduced or redistributed without prior written consent from Kiropraktorakuten i Linköping AB.