Sample Blog

Våra och dina resultat är beroende av ett samspel mellan kiropraktorn och patienten.

Sample Blog

Atlaskotan är nästan som vilken kota som helst (varken leden ovanför eller under har någon disk) men området omkring spelar en betydande roll i hur vår kropp fungerar och hur vi själva uppfattar vår kropp.

Sample Blog

Tänk dig en JAS 39 Gripen som taxar ut på startbanan för att lyfta. Efter att piloten fått klartecken för att starta tar det bara några sekunder innan planet går så fort att vingens unika form gör så att lyftkraft skapas och planet lyfter från marken.